S VÝZNAMNÝM AMERICKÝM LÉKAŘEM, VĚDCEM A SPISOVATELEM BRUCEM LIPTONEM, JSTE SE MOHLI OSOBNĚ SETKAT V TOP HOTELU PRAHA

Původně se měl tento event uskutečnit v létě 2020. Bohužel zavedením přísných restrikcí kvůli nákaze Covid -19, musela být akce zrušena. Společnost MIRAMI MEDIA s.r.o., která akci zorganizovala a připravila, i přes počáteční problémy spojené s restrikcemi, vše úspěšně přečkala.

Po dvouleté odmlce jsme se konečně dočkali a sál se zaplnil do posledního místa.

Sešlo se zde mnoho významných osobností, které tuto akci podpořili a zazněla zvučná jména. 

Úvodním slovem Bruce přivítal charismatický Mudr. Vojáček. Do řad diváků zavítala například krásná dáma Renata Angelo.

Myslíte si, že můžete svou myslí ovládnout život a stvořit nebe na zemi? Takto silná, úžasná a motivující slova zaznívala z úst Bruce Liptona, v sobotu 6.8. 2022 v Top Hotelu Praha.

Plný sál se bořil v základech díky dlouhému a nekončícímu potlesku při každém vstupu tohoto dokonalého řečníka. I přes dosti pokročilý věk, jeho energie nezná limity a překvapila všechny diváky. Svým projevem zaplnil celý sál elektrizující energií, pokorou a láskou. 

Bruce Lipton nebyl v České republice poprvé. Navrací se do Prahy velice rád a české publikum ho zbožňuje. Je velmi uznávaným lékařem, vědcem a především otcem Epigenetiky. 

Epigenetika, a jak to vlastně máme se svými geny, bylo veliké téma. Ostatně tato otázka je velice aktuální právě v dnešní době.

Jeho věrný kolega a nejlepší přítel Gregg Braden, se v odpoledních hodinách připojil online do sálu a promluvil k českému publiku. Společně tvoří tým již dlouhých 26 let. Motivují nás k zamyšlení nad chováním k sobě samým a přírodě. Dlouhá léta varují před kolabsem naší civilizace. Drancováním přírody a nezodpovědnému přístupu k přírodnímu bohatství naší planety. Předkládají možnosti, cesty a hlavně řešení, jak vše můžeme změnit. Vše je v našem lidském potencionálu, který nevyužíváme naplno. Ostatně Greeg Braden také navštíví již podruhé Českou Republiku a to koncem letošního Září. Po dlouhé době od roku 2013 a věřte, že se máme na co těšit!

Bruce je otcem Epigenetiky a dokázal převrátit základy Genetiky. Svému výzkumu se věnuje již několik desítek let. Ukazuje, že geny ovládá naše mysl a to díky vlivům, které na ní působí. Vyvrací dogma a bourá mýty, že ‚‚všechny nemoci, které máme v genech’’, nemůžeme změnit. 

Napsal skvělé Bestsellery, které byly přeloženy do českého jazyka. Určitě stojí za to, se ponořit do četby, objevit sílu myšlenky a podvědomé mysli. 

Mimo jiné na webových stránkách BRUCE LIPTONA, naleznete techniky, jak zlepšit tento svět a stvořit ‚‚Nebe na Zemi’’. Jak najít svého pravého partnera a jak zůstat v líbánkách napořád. 

Každý musíme začít u sebe. Co myslíte, zvládneme společně vytvořit Nebe na Zemi? 

Velké poděkování patří společnosti MIRAMI MEDIA s.r.o.

Knihy od Bruce Liptona: 

‚‚Líbánkový Efekt’’

‚‚Spontánní Evoluce’’

‚‚Biologie Víry’’